Pagrindinis

Žurnalo koncepcija ir tikslai

Žurnale siekiama nagrinėti žmogaus psichikos reiškinius ir elgesį, laikantis požiūrio, kad psichika ir elgesys atsiranda, vystosi ir funkcionuoja dėl biologinių, psichologinių priežasčių ir sąveikos su socialine aplinka. Holistinis požiūris į psichikos reiškinius ir žmogaus elgesį akcentuoja mokslų integracijos būtinybę. Todėl prioritetinėmis žurnalo temomis laikome tas, kurios psichologinius klausimus nagrinėja platesniame kontekste, psichikos reiškinius ir elgesį aiškina atsižvelgiant į tiriamų reiškinių biologinius, psichologinius ir socialinius aspektus.

Žurnalas siekia skirtingų sričių ir krypčių mokslininkų bendradarbiavimo vystant psichologijos mokslą, plečiant mokslo pritaikymo praktikoje galimybes, ieškant įvairiapusio asmens ir visuomenės problemų sprendimo greitai besikeičiančiame socialinio gyvenimo kontekste.

Žurnalas teikia pirmenybę mokslinių originalių straipsnių publikavimui. Autoriai kviečiami pateikti empirinius bei teorinius straipsnius, kurie papildo psichologijos mokslo žinias naujais biopsichosocialiniais aspektais, pateikia originalių mokslinių tyrimų rezultatų, plečia psichikos ir elgesio žinių supratimą, turi praktinės reikšmės profesinei psichologo veiklai. Esame atviri tiek lauko, tiek laboratorinių tyrimų pristatymui, kur duomenys yra analizuojami tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai, tiek sudėtinga, tiek paprasta statistine analize.

Viliamės, kad žurnalas skatins Lietuvos ir pasaulio mokslinių ir akademinių bendruomenių diskusijas, leis skaitytojams analizuoti, vertinti ir plėtoti savo požiūrį į tarpdisciplinines bei atskiras psichologijos mokslo problemas.

Žurnalui pateikiami straipsniai turi būti parašyti anglų k. su lietuviška santrauka. Skiriamos dvi žurnalo dalys – viena dalis skirta teoriniams ir empiriniams moksliniams tyrimams. Antroji dalis skiriama psichologų praktikų, geriausių studentų darbų publikavimui bei informacijos apie konferencijas, projektus ar renginius sklaidai. Pirmojoje žurnalo dalyje bus spausdinami tik recenzuoti, mokslinių leidinių reikalavimus atitinkantys straipsniai. Leidinio periodiškumas – du numeriai per metus. Žurnalas laisvai prieinamas internete.

Nuo 2008 metų žurnalas referuojamas Ulrich’s Periodicals Directory ir indeksuojamas Index Copernicus duomenų bazėje bei Central and Eastern European Online Library (CEEOL). Nuo 2009 metų – EBSCO Academic Search Complete ir LITUANISTICA duomenų bazėse. 2010 metais žurnalas įtrauktas į PsycINFO referuojamų žurnalų sąrašą.

Comments are closed.